Kontakt: Szkoła Podstawowa im. Komisji Edukacji Narodowej w Skomlinie, ul. Parkowa 6, 98-346 Skomlin | tel./fax 43 842 69 69 | email: sekretariat@szkola-skomlin.pl

Archiwum wiadomości

Archiwum wiadomości 2009-2013

Szkolne dokumenty - Szkoła Podstawowa
 

 

Statut Szkoły Podstawowej
Regulamin Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej
Regulamin Rady Rodziców Szkoły Podstawowej
Procedura udzialania i organizacji pomocy psychologiczno - pedagogicznej
Program wychowawczo - profilaktyczny
Regulamin Samorządu Uczniowskiego

 

 

Przedmiotowe zasady oceniania z poszczególnych przedmiotów w Szkole Podstawowej

 

HISTORIA Klasa 4, Klasa 5, Klasa 6
JĘZYK ANGIELSKI Klasa 4, Klasa 5, Klasa 6
JĘZYK POLSKI Pobierz
MATEMATYKA Klasa 4, Klasa 5, Klasa 6
MUZYKA Klasa 4, Klasa 5, Klasa 6
PLASTYKA Klasa 4, Klasa 5, Klasa 6
PRZYRODA Klasa 4, Klasa 5, Klasa 6
WYCHOWANIE FIZYCZNE Pobierz
ZAJĘCIA KOMPUTEROWE Klasa 4, Klasa 5, Klasa 6
 ZAJĘCIA TECHNICZNE Zajęcia techniczne B. Terczyńska, Zajęcia techniczne kl. 4, B. Preś