Kontakt: Szkoła Podstawowa im. Komisji Edukacji Narodowej w Skomlinie, ul. Parkowa 6, 98-346 Skomlin | tel./fax 43 842 69 69 | email: sekretariat@szkola-skomlin.pl

Archiwum wiadomości

Archiwum wiadomości 2009-2013

Stołówka i świetlica

Stołówka

W szkole funkcjonują stołówka i kuchnia przygotowująca dwudaniowe obiady. Część posiłków finansowana jest ze środków Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Obecnie wydawanych jest około 200 obiadów z których korzysta prawie 70% uczniów szkoły podstawowej i ponad 40% uczniów gimnazjum. Ceny obiadów są stosunkowo niskie ze względu na to, iż uczniowie pokrywają jedynie koszty produktów. Wszyscy uczniowie klas I – III szkoły podstawowej i zainteresowani uczniowie klas starszych korzystają z ciepłego napoju podczas przerw śniadaniowych.

Świetlica szkolna

Świetlica szkolna jest czynna w poniedziałki i piątki w godz. 7.25 - 8.45  i  12.20 - 14.25 oraz we wtorki, środy i czwartki w godz. 7.25 - 8.45  i  12.20 - 15.25. Korzystają z niej uczniowie szkoły podstawowej dojeżdżający na zajęcia oraz uczniowie miejscowi, którym rodzice nie są w stanie zapewnić opieki w czasie wolnym od obowiązków szkolnych. Podczas pobytu w świetlicy uczniowie uczestniczą w zajęciach sportowych, plastycznych i komputerowych. Korzystają z pomocy nauczycieli podczas odrabiania prac domowych oraz zajęć rozwijających wiedzę i umiejętności dydaktyczne. Pod okiem opiekunów uczniowie przygotowują dekoracje tematyczne i okolicznościowe.

Regulamin stołówki szkolnej
Regulamin świetlicy