Kontakt: Szkoła Podstawowa im. Komisji Edukacji Narodowej w Skomlinie, ul. Parkowa 6, 98-346 Skomlin | tel./fax 43 842 69 69 | email: sekretariat@szkola-skomlin.pl

Archiwum wiadomości

Archiwum wiadomości 2009-2013

SKŁAD RADY PEDAGOGICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ

 radaaa1

Lp

Imię i nazwisko

Stanowisko

1.

 Jarosław Preś  dyrektor

2.

 Wioletta Musiał  wicedyrektor

3.

 Katarzyna Białas  nauczyciel matematyki

4.

 Przemysław Chrzanowski  nauczyciel języka polskiego

5.

 Aniela Domagała  nauczyciel matematyki

6.

 Krzysztof Domagała  nauczyciel historii

7.

 Aleksandra Duda  nauczyciel wychowania fizycznego

8.

 Aleksandra Dwornicka - Kryściak  nauczyciel języka niemieckiego

9.

 Jadwiga Furman  nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

10.

 Jarosław Graczyk  nauczyciel geografii i informatyki

11.

 Urszula Habza  nauczyciel muzyki, plastyki i zajęć artystycznych

12.

 Krzysztof Jarząbek  nauczyciel edukacji dla bezpieczeństwa

13.

 Ewa Kałuziak  nauczyciel języka polskiego

14.

 Edyta Kapral  wychowawca świetlicy, logopeda

15.

 Jolanta Kik  nauczyciel biologii

16.

 Wiesława Kowalczyk  nauczyciel przyrody

17.

 Jolanta Kowalska  nauczyciel wspomagający

18.

 Roman Kozłowski  nauczyciel wychowania fizycznego

19.

 Jolanta Mieszkalska  nauczyciel - zajęcia rewalidacyjno – wychowawcze

20.

 Ewa Nowak  psycholog

21.

 Katarzyna Orłowska  nauczyciel języka angielskiego

22.

 Iwona Pazdej  nauczyciel języka angielskiego

23.

 Agnieszka Pietrzak  nauczyciel chemii, fizyki i wychowania do życia w rodzinie

24.

 Agnieszka Pilarska  nauczyciel języka polskiego

25.

 Justyna Placek  nauczyciel języka polskiego

26.

 Barbara Preś  nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i techniki

27.

 Paweł Rzeszowski  nauczyciel matematyki i informatyki

28.

 Ewelina Sobczak  nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

29.

 Leszek Sobczyk  pedagog

30.

 Michał Suter  nauczyciel religii

31.

 Beata Sypniewicz  nauczyciel religii

32.

 Magdalena Szydło  nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

33.

 Beata Terczyńska  nauczyciel matematyki i techniki

34.

 Jarosław Tokarek  nauczyciel bibliotekarz

35.

 Agata Tomczak  nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

36.

 Irena Walas  nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej