Kontakt: Szkoła Podstawowa im. Komisji Edukacji Narodowej w Skomlinie, ul. Parkowa 6, 98-346 Skomlin | tel./fax 43 842 69 69 | email: sekretariat@szkola-skomlin.pl

Archiwum wiadomości

Archiwum wiadomości 2009-2013

Rada Pedagogiczna Szkoły Podstawowej

 radaaa1

Lp

Imię i nazwisko

Stanowisko

1.

Jarosław Preś

dyrektor

2.

Wioletta Musiał

wicedyrektor

3.

Katarzyna Białas

nauczyciel matematyki

4.

Aniela Domagała

nauczyciel matematyki

5.

Krzysztof Domagała

nauczyciel historii

6.

Aleksandra Duda

nauczyciel w - f

7.

Jadwiga Furman

nauczyciel nauczania zintegrowanego

8.

Jarosław Graczyk

nauczyciel geografii i informatyki

9.

Urszula Habza

nauczyciel muzyki, plastyki i w - f

10.

Ewa Kałuziak

nauczyciel języka polskiego

11.

Wiesława Kowalczyk

nauczyciel przyrody

12.

Katarzyna Orłowska

nauczyciel języka angielskiego

13.

Iwona Pazdej

nauczyciel języka angielskiego

14.

Agnieszka Pietrzak

nauczyciel wychowania do życia w rodzinie

15.

Agnieszka Pilarska

nauczyciel języka polskiego

16.

Elżbieta Podeszwa

nauczyciel religii

17.

Barbara Preś

nauczyciel nauczania zintegrowanego i techniki

18.

Ewelina Sobczak

nauczyciel nauczania zintegrowanego

19.

Beata Sypniewicz

nauczyciel religii

20.

Magdalena Szydło

nauczyciel nauczania zintegrowanego

21.

Beata Terczyńska

nauczyciel techniki

22.

Agata Tomczak

nauczyciel nauczania zintegrowanego

23.

Irena Walas

nauczyciel nauczania zintegrowanego

24.

Małgorzata Papierkowska

nauczyciel - zajęcia rewalidacyjno – wychowawcze

25.

Jarosław Tokarek

nauczyciel bibliotekarz

26.

Leszek Sobczyk

pedagog