Kontakt: Szkoła Podstawowa im. Komisji Edukacji Narodowej w Skomlinie, ul. Parkowa 6, 98-346 Skomlin | tel./fax 43 842 69 69 | email: sekretariat@szkola-skomlin.pl

Archiwum wiadomości

Archiwum wiadomości 2009-2013

SKŁAD RADY PEDAGOGICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ

 

Lp

Nazwisko i imię

Stanowisko

1

Sobczyk Leszek

dyrektor

2

Musiał Wioletta

wicedyrektor

3

Białas Katarzyna

nauczyciel matematyki

4

Chrzanowski Przemysław

nauczyciel języka polskiego

5

Domagała Krzysztof

nauczyciel wiedzy o społeczeństwie

6

Duda Aleksandra

nauczyciel wychowania fizycznego

7

Dwornicka - Kryściak Aleksandra

nauczyciel języka niemieckiego

8

Furman Jadwiga

nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

9

Graczyk Jarosław

nauczyciel geografii i informatyki

10

Habza Urszula

nauczyciel plastyki i muzyki

11

Kałuziak Ewa

nauczyciel języka polskiego

12

Kapral Edyta

logopeda

13

Kowalska Jolanta

nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

14

Kozłowski Roman

nauczyciel wychowania fizycznego

15

Mielczarek Joanna

nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

16

Mieszkalska Jolanta

nauczyciel współorganizujący kształcenie,

nauczyciel zajęcia rewalidacyjno - wychowawcze

17

Nowak Ewa

psycholog

18

Orłowska Katarzyna

nauczyciel języka angielskiego

19

Pazdej Iwona

nauczyciel języka angielskiego

20

Pietrzak Agnieszka

nauczyciel chemii, fizyki i wychowania do życia w rodzinie

21

Pilarska Agnieszka

nauczyciel historii i języka polskiego

22

Placek Justyna

nauczyciel języka polskiego

23

Preś Barbara

nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i techniki

24

Preś Jarosław

nauczyciel przyrody, biologii, geografii i edukacji dla bezpieczeństwa

25

Rzeszowski Paweł

nauczyciel matematyki

26

Sitna Barbara

logopeda

27

Sobczak Ewelina

nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

28

Suter Michał

nauczyciel religii

29

Sypniewicz Beata

nauczyciel religii

30

Szydło Magdalena

nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

31

Ścigała Aleksandra

pedagog, pedagog specjalny

32

Terczyńska Beata

nauczyciel matematyki i techniki

33

Tokarek Jarosław

nauczyciel bibliotekarz

34

Walas Irena

nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej