Kontakt: Szkoła Podstawowa im. Komisji Edukacji Narodowej w Skomlinie, ul. Parkowa 6, 98-346 Skomlin | tel./fax 43 842 69 69 | email: sekretariat@szkola-skomlin.pl

Archiwum wiadomości

Archiwum wiadomości 2009-2013

Rada Pedagogiczna Gimnazjum

 radaaa1

Lp.

Imię i nazwisko

Stanowisko

1.

Jarosław Preś

dyrektor

2.

Wioletta Musiał

wicedyrektor

3.

Przemysław Chrzanowski

nauczyciel języka polskiego

4.

Krzysztof Domagała

nauczyciel historii

5.

Aleksandra Dwornicka - Kryściak

nauczyciel języka niemieckiego

6.

Jarosław Graczyk

nauczyciel geografii i informatyki

7.

Urszula Habza

nauczyciel muzyki, plastyki

8.

Krzysztof Jarząbek

nauczyciel edukacji dla bezpieczeństwa

9.

Justyna Placek

nauczyciel języka polskiego

10.

Jolanta Kik

nauczyciel biologii

11.

Roman Kozłowski

nauczyciel w - f

12.

Katarzyna Orłowska

nauczyciel języka angielskiego

13.

Agnieszka Pietrzak

nauczyciel chemii, fizyki i wychowania do życia w rodzinie

14.

Elżbieta Podeszwa

nauczyciel religii

15.

Paweł Rzeszowski

nauczyciel matematyki i informatyki

16.

Beata Sypniewicz

nauczyciel religii

17.

Beata Terczyńska

nauczyciel matematyki i zajęć technicznych

18.

Leszek Sobczyk

pedagog