Kontakt: Szkoła Podstawowa im. Komisji Edukacji Narodowej w Skomlinie, ul. Parkowa 6, 98-346 Skomlin | tel./fax 43 842 69 69 | email: sekretariat@szkola-skomlin.pl

Archiwum wiadomości

Archiwum wiadomości 2009-2013

Promujemy czytelnictwo
niedziela, 03 marca 2019 19:13

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami przedstawiamy relację z realizacji zadań wynikających z udziału w Narodowym Programie Rozwoju Czytelnictwa, podejmowanych przez nauczycieli bibliotekarzy Szkoły Podstawowej w Skomlinie. Tuż przed feriami, już po raz 13 odbyło się w naszej szkole uroczyste Pasowanie na Czytelnika uczniów klas pierwszych.

W części artystycznej wystąpili uczniowie z klas II a, III i IV c, którzy uczestniczyli w przedstawieniu „Dobre wychowanie wierszem według Jana Brzechwy”.Zgromadzeni na sali uczniowie i nauczyciele wysłuchali recytacji znanych od pokoleń wierszy: „Kwoka”, „Samochwała”, „Grzebień i szczotka” czy „Kłamczucha”. Nie zabrakło także piosenek promujących bibliotekę i czytelnictwo: „Biblioteczny song” i „Miłość za regałem”, będących przeróbkami popularnych szlagierów :”Bałkanica” i „Miłość w Zakopanem”. Po zakończeniu części artystycznej pierwszoklasiści złożyli uroczyste ślubowani, a następnie zostali pasowani na czytelników szkolnej biblioteki przez Dyrekcję Szkoły p. Wiolettę Musiał i p. Jarosława Presia. Na pamiątkę tego wydarzenia każdy z nowych czytelników otrzymał dyplom i zakładkę do książki. Całość uroczystości przygotowali nasi szkolni bibliotekarze przy współpracy wychowawcy klasy II a p. Eweliny Sobczak.

Kolejnym wartym odnotowania wydarzeniem był „Przegląd wierszy Danuty Wawiłow” zorganizowany dla uczniów klas pierwszych. Na scenie swoje recytacje zaprezentowało 11 uczniów, przygotowanych przez wychowawczynie klas I a i I b panie Jadwigę Furman i Agatę Tomczak. Występom najmłodszych uczniów naszej szkoły pilnie przyglądało się jury w osobach pani Dyrektor Wioletty Musiał i nauczycielki języka angielskiego pani Kamili Perki. Po długim namyśle jurorzy postanowili przyznać dwa wyróżnienia w postaci dyplomów i nagród książkowych dla ucznia klasy I a Filipa Reszki oraz dla uczennicy klasy I b Wiktorii Idasiak. Pozostali uczestnicy przeglądu otrzymali pamiątkowe dyplomy. Nie zabrakło także piosenki do wiersza Danuty Wawiłow, przygotowanej wspólnie z uczniami klasy I a przez panią Jolantę Kowalską.
Tuż przed samymi feriami odbył się Dzień Głośnego Czytania w bibliotece szkolnej, zorganizowany przez bibliotekarzy oraz nauczycielki języka polskiego Szkoły Podstawowej w Skomlinie. Dzień ten był świetną okazją, by uświadomić uczniom starszym i tym młodszym, jakie korzyści przynosi głośne czytanie i dlaczego warto czytać. Był także okazją do zaprezentowania nowości wydawniczych, zakupionych w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa. Począwszy od godzin porannych, w szkolnej bibliotece podczas zajęć świetlicowych i przerw panował wielki ruch. Kolejne klasy uczniów przychodziły, by wysłuchać fragmentów książek czytanych przez naszych nauczycieli. Po wysłuchaniu czytanego tekstu uczestnicy chętnie odpowiadali na pytania dotyczące treści. Do akcji głośnego czytania przyłączyli się: Dyrektor Szkoły p. Jarosław Preś, nauczycielki języka polskiego p. Ewa Kałuziak, p. Agnieszka Pilarska, p. Justyna Placek, katechetka p. Beata Sypniewicz oraz nauczycielki edukacji wczesnoszkolnej p. Barbara Preś i p. Ewelina Sobczak. Wszystkim lektorom którzy poświęcili swój czas na udział w akcji głośnego czytania bardzo serdecznie dziękujemy.

Tekst J. Tokarek Foto Jolanta Kowalska