Kontakt: Szkoła Podstawowa im. Komisji Edukacji Narodowej w Skomlinie, ul. Parkowa 6, 98-346 Skomlin | tel./fax 43 842 69 69 | email: sekretariat@szkola-skomlin.pl

Archiwum wiadomości

Archiwum wiadomości 2009-2013

Szklanka mleka

Program „Szklanka Mleka” spełnia kilka funkcji:

1. dożywianie dzieci w wieku szkolnym i przedszkolnym,
2. kształtowanie zdrowych nawyków żywieniowych,
3. propagowanie zdrowego stylu życia - walka z nadwagą w wieku  wczesnoszkolnym,
4. profilaktyka w skali długofalowej

Zdaniem dietetyków, mleko jest najłatwiej dostępnym źródłem wapnia, zawiera ono wszystkie potrzebne dla organizmu składniki m.in. białko, które jest podstawowym budulcem komórek i kości. Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej ocenia, że w 2008 r. spożycie mleka wyniosło 178 litrów na jednego mieszkańca i było o 1 proc. mniejsze niż w 2007 r. W 1990 r. wynosiło ono ponad 240 litrów na mieszkańca. W UE przeciętne spożycie tego produktu wynosi 350 l na osobę.

Unijny program "szklanka mleka" ma promować spożycie tego produktu przez dzieci. W Polsce działa on od 2004 r., ale rozwinął się w 2007 roku, po wprowadzeniu dopłat z budżetu krajowego. Od początku funkcjonowania programu do placówek oświatowych dostarczono 120 tys. ton mleka i przetworów mlecznych tj. ponad 465 mln "szklanek mleka".

W 2008/2009 roku w programie tym uczestniczyło 35 proc. ogółu uczniów z 13,9 tys. placówek (24 proc. ogółu).milk

Do konsumpcji mleka w szkołach i przedszkolach dopłaca UE. W ostatnim okresie dopłata ta wynosiła ok. 20 eurocentów do 1 litra, tj. ponad 80 groszy. Pozostała część kosztów - do wysokości maksymalnej ceny mleka ustalanej co roku przez rząd - opłacana jest ze środków budżetowych lub z innych środków np. z Funduszu Promocji Mleczarstwa (FPM).

W ramach programu do naszej szkoły trafia mleko naturalne w opakowaniach kartonowych po 250 ml.